Số/Ký hiệu: Số 534/UBND.TN
Ngày ban hành: 04/06/2020
Người ký: Lô Văn Thao
Trích yếu: Về việc tổ chức các hoạt động "Tháng hành động về môi trường" hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2020
Nội dung:

Về việc tổ chức các hoạt động "Tháng hành động về môi trường" hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2020


Tài liệu đính kèm