Số/Ký hiệu: Số 660/ UBND.TN
Ngày ban hành: 10/07/2018
Người ký: Lô Văn Thao
Trích yếu: Về việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018; Điều chỉnh QHSD đến năm 2020 và KHSD đất năm đầu của điều chỉnh QH huyện Con Cuông
Nội dung: Về việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018; Điều chỉnh QHSD đến năm 2020 và KHSD đất năm đầu của điều chỉnh QH huyện Con Cuông

Tài liệu đính kèm