Số/Ký hiệu: Số 704/UBND.TN
Ngày ban hành: 19/07/2018
Người ký: Lô Văn Thao
Trích yếu: Về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện
Nội dung: Về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện

Tài liệu đính kèm