Số/Ký hiệu: Số 1783/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12/07/2018
Người ký: Vi Văn Sơn
Trích yếu: Quyết định phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá đối với lô đất tại khối I Thị trấn Con Cuông
Nội dung: Quyết định phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá đối với lô đất tại khối I Thị trấn Con Cuông

Tài liệu đính kèm