image banner
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư; Quy định số 117-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị; Quy định 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị
Số ký hiệu văn bản 194-KH/HU
Ngày ban hành 22/09/2023
Ngày hiệu lực 22/09/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư; Quy định số 117-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị; Quy định 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Lô Văn Thao
Tài liệu đính kèm signed-signed-kh-hoc-tap-qd-qd638309635430523574.pdf

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CON CUÔNG
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Con Cuông
Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Đình Việt - Phó Chủ tịch UBND Huyện

Trụ sở: Khối 2 - Thị trấn Con Cuông - huyện Con Cuông, Nghệ An
Điện thoại: 0238.3 873 104 - Email: concuong@nghean.gov.vn