image banner
Nghị quyết 26- chìa khóa để Con Cuông phát triển kinh tế
        Cũng như nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh, hiện nay việc thực hiện Nghị quyết 26 gắn với xây dựng Nông thôn mới là cơ hội và chìa khóa để huyện miền núi Con Cuông đột phá phát triển kinh tế- văn hóa- đời sống xã hội, quốc phòng- an ninh từ nay đến năm 2020.

Cũng như nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh, hiện nay việc thực hiện Nghị quyết 26 gắn với xây dựng Nông thôn mới là cơ hội và chìa khóa để huyện miền núi Con Cuông đột phá phát triển kinh tế- văn hóa- đời sống xã hội, quốc phòng- an ninh từ nay đến năm 2020.

Ngay sau khi nghị quyết 26 được Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, Huyện Con Cuông đã sớm xây dựng kế hoạch, tổ chức Hội nghị học tập quán triệt ở huyện và các xã. Tập trung tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về nội dung của Nghị quyết. Qua đó, nâng cao nhận thức trách nhiệm, vai trò của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ chính trị.


Một góc của thị trấn Con Cuông

Thôn 2/9, xã biên giới Châu Khê là một trong những thôn bản sớm đưa Nghị quyết 26 đi vào thực tiễn cuộc sống ở huyện Con Cuông. Chi bộ đã vận động Đảng viên gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các nội dung của nghị quyết, nhờ đó bà con trong thôn bản hiểu, đồng thuận và đồng sức, đồng lòng cùng nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Thôn bản có 130 hộ thì chỉ có 20 hộ nghèo, hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 15,4%, tỷ lệ hộ khá giàu chiếm 50%. Hiện nay, thôn bản phát triển vùng chuyên canh trồng cây mía với năng suất trên 80 tấn/ha, đồng thời vận động bà con xây dựng mô hình sản xuất, chăn nuôi, phát triển toàn diện văn hóa văn nghệ, thể thao… Ngoài ra, đường làng ngõ xóm trong thôn bản cũng được bê tông hóa toàn bộ.Từ mô hình làm tốt công tác dân vận của thôn 2/9 để thực hiện tốt các Nghị quyết, các cuộc vận động của Trung ương, chủ trương phát triển của tỉnh, huyện, xã Châu Khê đã nhân rộng ra các thôn bản khác và phát huy tốt nội lực, tiềm năng sẵn có của xã trong phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.


Đ/c Hồ Đức Phớc

Bí thư tỉnh ủy thăm trang trải cảm tại xã Yên Khê

Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Con Cuông còn khá cao, chiếm hơn 34,6%, nên huyện Con Cuông xác định cần phải phát huy tốt những tiềm năng thế mạnh của mình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững. Trong đó, chú trọng đến việc phát triển các vùng trồng cây nguyên liệu, cây công nghiệp, cây ăn quả cho hiệu quả cao hơn. Trên địa bàn huyện, Hiện nay trên toàn huyện có 400 hécta mía, 115 hécta cam trong đó có 40 hécta cam kinh doanh, 300 hécta chè, chăm sóc, bảo vệ hơn 2200 hecta rừng trồng cây nguyên liệu.


Niềm vui được mùa

Thu hoạch chề bằng máy

Tuy hiện nay, việc triển khai Nghị quyết 26 của bộ Chính trị trên địa bàn huyện Con Cuông còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng với sự đồng thuận, nhất trí cao của cả hệ thống chính trị và sự quan tâm đầu tư của Nhà nước thì việc thực hiện Nghị quyết 26 gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới sẽ tạo bước đà quan trọng để đến năm 2020, huyện Con Cuông sẽ trở thành một huyện có kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, đời sống dân sinh được nâng cao về mọi mặt.

Thu Trang –Vi Nhẫn

Đài TT-TH Con CuôngTHÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CON CUÔNG
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Con Cuông
Chịu trách nhiệm nội dung: Hoàng Sỹ Kiện - Chủ tịch UBND Huyện

Trụ sở: Khối 2 - Thị trấn Con Cuông - huyện Con Cuông, Nghệ An
Điện thoại: 0238.3 873 104 - Email: concuong@nghean.gov.vn