image banner
Con Cuông khai giảng lớp Sơ cấp Lý luận chính trị năm 2022

Ngày 7/6, Trung tâm Chính trị huyện Con Cuông phối hợp với Ban tổ chức  huyện uỷ khai giảng lớp Sơ cấp lý luận Chính trị năm 2022. Tham dự lễ khai giảng có đồng chí Kha Thị Tím- UVBTVHU– Trưởng ban Tổ chức – Trưởng phòng Nội vụ huyện , đồng chí Phạm Mạnh Hùng – UVBTVHU- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy – Giám  đốc Trung tâm Chính trị huyện.

Anh-tin-bai

Toàn cảnh lễ khai giảng

Lớp học diễn ra trong vòng 01 tháng với sự tham gia của hơn 60 học viên. Gồm  18 chuyên đề với các nội dung chính như:  Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Nguồn gốc và cơ sở của thế giới quan xung quanh; Kinh tế hàng hóa; Chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nó; Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa; Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam,  Công nghiệp hóa - nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;  Nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; Hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vai trò lãnh đạo của Đảng trong các giai đoạn lịch sử…

Anh-tin-bai

Các đại biểu dự lễ khai giảng

Đồng thời, các học viên sẽ được thực hành, trải nghiệm thực tế, làm bài kiểm tra và được cấp chứng chỉ hoàn thành khoá học.

Qua lớp học nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho các học viên từ đó vận dụng vào thực tế công tác và cuộc sống. Các học viên có sự chủ động, tích cực tham gia cùng hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng – an ninh, tuyên truyền,  vận động nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước./.

Thu Trang – Lữ Thân (Trung tâm VH-TT và TT huyện Con Cuông)

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CON CUÔNG
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Con Cuông
Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Đình Việt - Phó Chủ tịch UBND Huyện

Trụ sở: Khối 2 - Thị trấn Con Cuông - huyện Con Cuông, Nghệ An
Điện thoại: 0238.3 873 104 - Email: concuong@nghean.gov.vn