image banner
PCT UBND tỉnh Bùi Đình Long kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS & MN tại huyện Con Cuông

Sáng nay (17/3), Đồng chí Bùi Đình Long, TUV- PCT UBND tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS & MN tại huyện Con Cuông.

Anh-tin-bai

Đoàn công tác đi kiểm tra thực địa vị trí quy hoạch xây mới Trung tâm Y tế huyện Con Cuông gần với bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam, vị trí quy hoạch xây dựng trường Dân tộc Nội trú THCS Con Cuông tại thôn Tân Hòa xã Bồng Khê.

Anh-tin-bai

Tại buổi làm việc với UBND huyện Con Cuông, đồng chí PCT UBND tỉnh đã nghe Ủy ban nhân dân huyện Con Cuông báo cáo kết quả thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia đó là Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn từ năm 2021 đến tháng 03/2023. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Riêng chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình cho Huyện Con Cuông thực hiện 09 Dự án. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ năm 2021 đến tháng 03/2023 trên địa bàn huyện Con Cuông bao gồm: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn, Truyền thông về giảm nghèo đa chiều, Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình, Giám sát, đánh giá thực hiện chương trình thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp cho người lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

Tuy nhiên, hiện nay Con Cuông đang gặp nhiều khó khăn như: Trung ương giao vốn chậm, tỉnh chưa ban hành quy định về hạn mức đất sản xuất nên chưa xác định được đối tượng “ thiếu đất sản xuất”. Vì vậy, huyện đề nghị cấp trên giao vốn sự nghiệp cho cả giai đoạn để có cơ sở lập kế hoạch triển khai thực hiện. Sớm ban hành định mức hỗ trợ nhà ở để triển khai thực hiện.  Hướng dẫn cụ thể hơn trong thực hiện các dự án.  Hướng dẫn về đối tượng, định mức trong việc hỗ trợ gạo cho công tác bảo vệ, phát triển rừng.  Hướng dẫn trong triển khai thực hiện nội dung hỗ trở phát triển vùng dược liệu quý và chuyển đổi số.

Anh-tin-bai

Đồng chí PCT UBND tỉnh cũng đã ghi nhận sự nỗ lực của huyện Con Cuông trong thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người nghèo, tuy nhiên tỷ lệ hộ nghèo còn cao, là huyện còn nhiều khó khăn vì vậy đồng chí nhấn mạnh cần đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình, trong đó nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của Ban chỉ đạo và các ban ngành liên quan. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiêu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (giai đoạn I 2021-2025). Tập trung triển khai các Dự án, tiểu dự án, nội dung thuộc Chương trình đã được phân bổ vốn năm 2022, 2023 đảm bảo đạt chất lượng, hiểu quả, tiến độ và giải ngân trước 31/12/2023. Đặc biệt là các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

 

Tường Vi- Lữ Thân

(Trung tâm VH TT và Truyền thông huyện Con Cuông)

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CON CUÔNG
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Con Cuông
Chịu trách nhiệm nội dung: Hoàng Sỹ Kiện - Chủ tịch UBND Huyện

Trụ sở: Khối 2 - Thị trấn Con Cuông - huyện Con Cuông, Nghệ An
Điện thoại: 0238.3 873 104 - Email: concuong@nghean.gov.vn