image banner
Tập huấn nghiệp vụ quản lý ủy thác vốn vay ngân hàng CSXH

Sáng ngày 20 tháng 05 năm 2023, UBND xã Châu Khê  phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện Con Cuông tổ chức Hội nghị tập huấn tín dụng chính sách cho các tổ chức Hội và Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vốn vay xã Châu Khê.

Anh-tin-bai

Toàn cảnh lớp tập huấn

 Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội, đặc biệt là nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK & VV) tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được lãnh đạo, cán bộ chuyên môn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trực tiếp truyền đạt các nội dung như: Chương trình tín dụng đang thực hiện tại địa bàn; giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay đối với tổ chức hội, đoàn thể cấp xã; vai trò của Ban giảm nghèo cấp xã trong hoạt động tín dụng chính sách; Hướng dẫn nghiệp vụ Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và Vay vốn, nghiệp vụ xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan, nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm, các biểu mẫu ghi chép cho Tổ Tiết kiệm và Vay vốn; một số vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện công tác vay vốn tại cơ sở, Quy trình thủ tục lập hồ sơ vay vốn, hướng dẫn sắp xếp lưu trữ hồ sơ tổ TK&VV theo văn bản số 3920/NHCS- TDNN ngày 10/05/2023, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ TK&VV; Hướng dẫn phương pháp, quy trình kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác theo văn bản số 10566/HD-NHCS ngày 29/12/2022…

Anh-tin-bai

Các học viên tham gia lớp tập huấn

Lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho các đối tượng kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ tính dụng chính sách cấp cơ sở, tập trung vào các nội dung công việc, trách nhiệm chính của Ban quản lý Tổ TK&VV; hội nhận ủy thác cấp xã, chỉ rõ tồn tại, hạn chế trong quản lý hoạt động ủy thác trong thời gian qua, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới; hướng dẫn nghiệp vụ quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn; nhiệm vụ của các hội đoàn thể cấp xã trong hoạt động ủy thác cho vay; giải pháp để nâng cao nghiệp vụ cho ban quản lý tổ tiết kiệm và vốn vay; phương thức ủy thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị xã hội; những kiến thức cơ bản, chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người dân; công tác quản lý, kiểm tra giám sát nguồn vốn.

Anh-tin-bai

Các học viên thực hành các biểu mẫu hồ sơ

Thông qua Hội nghị tập huấn đã giúp các hội đoàn thể nắm vững các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra giám sát; nhận thức đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, trách nhiệm, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra. Đồng thời nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương./.

          Hoàng Thị Mỹ Hạnh Chủ tịch Hội LHPN xã Châu Khê

 

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CON CUÔNG
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Con Cuông
Chịu trách nhiệm nội dung: Hoàng Sỹ Kiện - Chủ tịch UBND Huyện

Trụ sở: Khối 2 - Thị trấn Con Cuông - huyện Con Cuông, Nghệ An
Điện thoại: 0238.3 873 104 - Email: concuong@nghean.gov.vn