Toàn cảnh Hội nghị (ảnh: Hoàng Bá)

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Duy Sơn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Lô Văn Thao - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Con Cuông; Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nghi Lộc. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Đức Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh; đồng chí Thái Thị An Chung, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực, Trưởng các Ban HĐND tỉnh; các Phó Trưởng Ban HĐND tỉnh, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Thường trực HĐND, các Ban HĐND 11 huyện, thành phố, thị xã gồm các huyện: Con Cuông, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Đô Lương, Anh Sơn, Tương Dương, Kỳ Sơn; thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị (ảnh: Hoàng Bá)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Nam Đình, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh đây là lần thứ hai trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Thường trực HĐND cấp huyện tiếp nối thành công của Hội nghị của cụm 1 được tổ chức ngày 12/6/2022 tại huyện Diễn Châu với nội dung “Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức kỳ họp chuyên đề của HĐND các cấp”. Trong quá trình tổ chức thực hiện, bên cạnh những thuận lợi, hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh, huyện vẫn còn những vướng mắc, bất cập cả về quy định của pháp luật và thực tiễn triển khai. Do đó, việc tổ chức Hội nghị lần này tại huyện Con Cuông là dịp để trao đổi, thảo luận những vướng mắc, khó khăn, đồng thời, thảo luận những kinh nghiệm, những giải pháp hay để thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động giám sát chuyên đề trong thời gian tới. Trong đó, cần tập trung thảo luận về cách thức, quy trình giám sát; các hoạt động khảo sát trước giám sát; việc lựa chọn, tham vấn, mời chuyên gia tham gia Đoàn giám sát; các nội dung cần đưa vào báo cáo giám sát và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND. Đây cũng là dịp để Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện cụm 2 tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp trong hoạt động của HĐND nói chung, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của HĐND các cấp, thực hiện tốt hơn nữa trách nhiệm của Người đại biểu Nhân dân, đảm bảo để hoạt động của HĐND các cấp đóng góp tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Đồng chí Bùi Duy Sơn, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh báo cáo đề dẫn tại Hội nghị (ảnh: Hoàng Bá)

Đồng chí Bùi Duy Sơn, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh báo cáo đề dẫn tại Hội nghị, trong đó nêu rõ trong quá trình hoạt động Thường trực HĐND cấp tỉnh, cấp huyện đã chủ động nghiên cứu, kế thừa kinh nghiệm của Thường trực HĐND cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ trước để tổ chức, triển khai giám sát chuyên đề một cách chủ động, sáng tạo, thực chất và đúng quy định của pháp luật, qua đó giúp HĐND đưa ra những quyết định quan trọng ở địa phương phù hợp, sát thực tiễn, đảm bảo quyền và lợi ích của nhân dân. Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế, bất cập, như: Một số địa phương chưa tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND; hoạt động giám sát chuyên đề trên một số lĩnh vực vẫn còn dàn trải, chưa có trọng tâm, trọng điểm; việc khắc phục xử lý sau một số cuộc giám sát còn chậm và chưa đúng mức, chủ yếu mới chỉ nhắc nhở, khắc phục sai sót,... Tại Hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh nêu một số vấn đề để các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận, như: (1) việc lựa chọn nội dung, vấn đề để đưa vào Nghị quyết chương trình giám sát của HĐND; (2) phân công chủ thể, lựa chọn thời điểm và công tác phối hợp để thực hiện giám sát chuyên đề; (3)Đảm bảo sự tham gia của các đại biểu HĐND, đại diện các cơ quan, tổ chức vào hoạt động giám sát chuyên đề; (4) Công tác chuẩn bị để thực hiện giám sát chuyên đề; (5) Việc ban hành nghị quyết sau giám sát chuyên đề và theo dõi, đôn đốc thực hiện nghị quyết. Đồng thời, trao đổi những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành thảo luận tại hội nghị (ảnh: Hoàng Bá)
Đồng chí Trần Đình Toàn, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tham luận (ảnh: Hoàng Bá)
Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Con Cuông phát biểu tham luận (ảnh: Hoàng Bá)

 

Đồng chí Kha Văn Ót, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Tương Dương phát biểu tham luận (ảnh: Hoàng Bá)
Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Thanh Chương phát biểu tham luận (ảnh: Hoàng Bá)
Đồng chí Nguyễn Hồng Quang, UV BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thị Xã phát biểu tham luận (ảnh: Hoàng Bá)

 

Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết, UV BTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB Mặt trận Thành phố Vinh phát biểu tham luận (ảnh: Hoàng Bá)
Các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị (ảnh: Hoàng Bá)

Sau phát biểu khai mạc và báo cáo đề dẫn, Hội nghị được nghe phát biểu tham luận, trao đổi của đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Thường trực HĐND các huyện: Con Cuông, Tương Dương và Thanh Chương; thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò và tham luận, thảo luận của các đại biểu tham dự Hội nghị để tìm ra những giải pháp thiết thực hướng tới mục tiêu tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND trong thời gian tới.

 

Phan Trung Tú

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh