image banner
Ngân hàng CSXH huyện Con Cuông giải ngân nguồn vốn ưu đãi nhà ở xã hội.

Thực hiện theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 31/3/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Ngân hàng CSXH huyện Con Cuông  đã kịp thời giải ngân cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi như cho vay ưu đãi để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở; cho học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến và cho vay hỗ trợ việc làm.

Anh-tin-bai

Đối với chương trình cho vay làm nhà ở xã hội đến nay Ngân hàng CSXH huyện đã giải ngân cho 10 hộ vay làm nhà với số tiền hơn 5 tỷ.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, đơn vị đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp trong việc tổ chức tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tích cực rà soát đối tượng, xác định nhu cầu vốn, sẵn sàng giải ngân kịp thời khi được giao vốn; bảo đảm công khai, minh bạch, sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước, tránh trục lợi chính sách.

Anh-tin-bai

Ngân hàng CSXH huyện Con Cuông  đã kịp thời giải ngân cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi như cho vay ưu đãi để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở cho học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị

  

Sau gần 1 tháng Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Con Cuông đã tổ chức giải ngân chương trình hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị quyết 11 của Chính phủ với số tiền 4,1 tỷ đồng cho 70 lao động chưa có việc làm ổn định; giải ngân cho 109 học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến, với số tiền hơn 100 triệu đồng.

Đối với chương trình cho vay nhà ở xã hội, đối tượng được vay vốn là người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức: Đối với chương trình này đến nay đã triển khai cho vay 10 khách hàng xây dựng mới 10 ngôi nhà với số tiền cho vay tối đa mỗi hộ gia đình là 500 triệu đồng với lãi suất cho vay 4,8% /năm, thời hạn cho vay tối đa 300 tháng. Tổng số tiền đã giải ngân là 5,1 tỷ đồng.

Anh-tin-bai

Hộ gia đình bà Thái Thị Thành, khối 6 thi trấn Con Cuông, là hộ có thu nhập thấp , được vay 400 triệu để làm nhà ở với thu tục nhanh gọn.

Thời gian tới Ngân hàng chính sách xã hội huyện Con Cuông sẽ tiếp tục giải ngân hết nguồn vốn đã được phân bổ theo đúng quy định, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn đầu tư sản xuất, tái sản xuất, xây sửa nhà ở, từng bước vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương. Qua đó, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn, giảm nghèo bền vững ở mỗi địa phương.

                                                              Bá Hậu-Quang Hùng.

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CON CUÔNG
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Con Cuông
Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Đình Việt - Phó Chủ tịch UBND Huyện

Trụ sở: Khối 2 - Thị trấn Con Cuông - huyện Con Cuông, Nghệ An
Điện thoại: 0238.3 873 104 - Email: concuong@nghean.gov.vn