image banner
Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc ở Con Cuông

Ngày 2/6, đoàn công tác của Ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Lô Thị Kim Ngân. trưởng ban làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát chuyên đề về tình hình thưc hiện đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người tỉnh Nghệ An từ năm 2017 đến nay.Tham dự buổi làm việc về phía huyện Con Cuông có đồng chí Lô Văn Thao-Phí Bí thư Thường trực Huyện ủy-Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Vi Văn Quý-Phó Chủ tịch UBND huyện.

Anh-tin-bai

 Toàn cảnh buổi làm việc

Huyện Con Cuông hiện có tổng dân số gần 72.000 người trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 75% gồm các dân tộc Thái, Đan Lai, Khơ mú, Hoa, Nùng, Mường. Toàn huyện có 13 xã, thị trấn trong đó có 9 xã thuộc khu vực III, 2 xã biên giới là Môn Sơn, Châu Khê. Từ năm 2017 đến nay, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo bền vững của Trung ương và tỉnh đã được huyện Con Cuông triển khai kịp thời, sâu rộng qua các đề án, chương trình, kế hoạch, mô hình cụ thể. Từ đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 30,6% năm 2016 xuống còn 15,79% năm 2020, có 3 xã và hơn 20 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống vật chất và tình thần đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng phát triển. Riêng tộc người Đan Lai có  3.738 người (chiếm 4,8% dân số toàn huyện) là nhóm  dân tộc thiểu số rất ít người được Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp quan tâm đầu tư phát triển nhất là việc thực hiện  đề án 280 về “ Bảo tồn và phát triển bền vững tộc người thiểu số Đan Lai đang sinh sống ở vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát” đã đem lại hiệu quả thiết thực. Đã thực hiện di rời 64 hộ dân tại thượng nguồn Khe Khặng ra tái định cư tại xã Thạch Ngàn, đồng thời ổn định đời sống, hỗ trợ cây con giống, hướng dẫn cho bà con trồng ngô, lúa, vừng… ở nơi tái định cư. Đầu tư cơ sở hạ tầng, quan tâm chăm lo cho phát triển  sản xuất, đời sống của bà con Đan Lai tại bản Cò Phạt, bản Búng và 2 bản tái định cư của đồng bào Đan Lai ở Tân Sơn, Cửa Rào xã Môn Sơn. Thực hiện dự án xây dựng làng định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ nay là quyết định 2085/TTg, huyện Con Cuông đã được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư dự án tại 2 điểm nhằm bố trí dân cư tại 2 xã Châu Khê và Bình Chuẩn. Trong đó Dự án xây dựng làng định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số bản Khe Nóng, xã Châu Khê  được thực hiện từ năm 2009 với quy mô di chuyển 50 hộ, 11 hạng mục đến nay đời sống bà con đã bắt đầu đi vào ổn định, yên tâm phát triển sản xuất, được chăm lo về y tế, giáo dục… Ngoài ra, huyện Con Cuông còn thực hiện nhiều chính sách riêng cho tộc người Đan Lai như hỗ trợ cây giống hàng năm, huy động các nguồn lực, các chương trình tài trợ, viện trợ để giúp đồng bào sửa chữa nhà cửa, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Anh-tin-bai

Đồng chí: Lô Văn Thao - Phí Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi làm việc 

Huyện Con Cuông cũng đã có một số kiến nghị đề xuất như: khi thực hiện các Đề án nguồn vốn cần được phân bổ kịp thời, cho tách khoảng 900ha đất rừng đặc dụng sang đất sản xuất và đất ở cho người dân Đan Lai ở vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát.

Anh-tin-bai

Đánh giá kết luận buổi làm việc, đồng chí Lô Thị Kim Ngân đã đánh giá cao kết quả huyện Con Cuông đã đạt được, yêu cầu huyện nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương, khắc phục các khó khăn, tồn tại khi thực hiện các Đề án, chương trình dự án. Đảm bảo thực hiện nhanh chóng,  hiệu quả, kịp thời, đúng đối tượng các chính sách của Đảng, nhà nước cho đồng bào dân tộc thiểu số ít người, nhất là quan tâm thực hiện tốt Quyết định số  1719 ngày 14/10/2021 của thủ tướng Chính phủ về Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong đó huyện Con Cuông có tộc người Đan Lai tại bản Cò Phạt và bản Búng xã Môn Sơn được thụ hưởng chính sách tại Dự án số 9.

                                          Thu Trang– Quang Hùng.

 

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CON CUÔNG
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Con Cuông
Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Đình Việt - Phó Chủ tịch UBND Huyện

Trụ sở: Khối 2 - Thị trấn Con Cuông - huyện Con Cuông, Nghệ An
Điện thoại: 0238.3 873 104 - Email: concuong@nghean.gov.vn